ผลงานวิชาการเวชกรรมสังคม
ที่ได้รับ ทั้งหมด 83 เรื่อง
จำนวนเรื่อง
รพ.น่าน 6
รพ.ลำปาง 2
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 4
รพ.พะเยา 3
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1
รพ.สมุทรสาคร 3
รพ.อ่างทอง 2
รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี 1
รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี 1
รพ.ลพบุรี 1
รพ.เพชรบูรณ์ 1
รพ.พิจิตร 2
รพ.พัทลุง 1
รพ.สงขลา 8
รพ.สตูล 1
รพ.ตรัง 1
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 1
รพ.ระยอง 2
รพ.ปัตตานี 2
รพ.สุราษฎร์ธานี 7
รพ.ชัยภูมิ 3
รพ.บุรีรัมย์ 1
รพ.มหาสารคาม 1
รพ.ฉะเชิงเทรา 5
รพ.ขอนแก่น 1
รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 2
รพ.ร้อยเอ็ด 7
รพ.เชียงคำ พะเยา 2
รพ.อำนาจเจริญ 3
รพ.มหาราชนครราชสีมา 1
รพ.ลำพูน 3
รพ.หนองคาย 2
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 2[ Back ]
Make your own free website on Tripod.com