First line Health Services

กย.2540- มิย.2541 ได้รับทุนค่าเดินทางและที่พักจาก European Union (EU)
และ Health Care Reform Project (45%)
รับทุนค่า Tuition Fee (45%) จากมหาวิทบาลัยนเรศวร
และเงินทุนค่าซื้อตำราเรียน (10%) จาก รพ.พุทธชินราช
ทั้งโครงการต่อ 1 คน ใช้เงินประมาณ 880,000 บาท

แพทย์จากไทยไปเรียน International Course in Health Development (ICHD) รวม 4 คน
ซึ่งถ้า Thesis ผ่าน ก็จะได้ปริญญาโท คือ M.P.H. ด้วย
แต่ถ้าสอบ Thesis ไม่ผ่าน จะใช้คำว่า Certificate of Attendance
ทั้งรุ่นมีนักเรียน 40 คน แยกเป็น 2 ห้องเรียนห้องละ 20 คน (East wing, West Wing )
วิชาเดียวกันอาจารย์ต้องสอน 2 รอบ เพื่อให้นักเรียนได้พูดแสดงความคิดเห็นได้ทั่วถึง

ICHD รุ่นที่ นพ.นภดล สุชาติ ไปเรียน เป็นรุ่นที่ 34
หลักสูตร ICHD จะสอนภาษาอังกฤษ 1 ปี สลับกับภาษาฝรั่งเศส 1 ปี
ประเทศไทยส่งไปแพทย์ไปเรียนปีละ 2-4 คนไป
โดยไปเรียนรุ่นที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
(จะเป็นปีที่มี โอลิมปิกหรือปีที่มีฟุตบอลโลก
ปีที่ผมไปมีฟตบอลโลกเดือนมิถุนายน ส่ง Thesis แล้ว
ถ่ายทอดสดประมาณบ่าย 2 โมง ไม่ต้องอดนอนคอยดู)

โครงการ Health Care Reform
ต้องการให้มีแพทย์ รู้เรื่องระบบสาธารณสุขให้มากพอ
เรียกว่า “Critical Mass” แล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ
ไม่ใช่การ ”พัฒนาระบบสาธารณสุข”
แต่เป็น “จัดระบบใหม่” (Health Care Reform)
จังหวัดพิษณุโลกส่ง นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ไปเรียน ICHD รุ่น 32
และ นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ไปเรียน ICHD รุ่น 36

Pre test ก่อนเริ่มเรียน

ถาม
ถ้าท่านมี Health Team 40 คนท่านจะไม่ตั้งสถานบริการการแพทย์ 1 แห่ง
เพื่อดูแลผู้ป่วย แต่จะไปตั้งสถานบริการอยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย
ทีมละ 4 คน จำนวน 10 ทีม
(Yes, No, I don’t know)
ถ้าตอบ No หรือ I don’t know จะไม่ได้คะแนน

คือต้องการให้สร้าง PCU ใกล้บ้านผู้ป่วย ให้มีแพทย์ Primary Care ด้วย
(ใกล้บ้านใกล้ใจ) ไม่ใช่มีแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเดียว เช่น
การสร้างโรงพยาบาล Victoria เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในอาฟริกา
โดยที่ไม่มี PCU คนไข้จึงล้นโรงพยาบาล

First line Health Services

Quality of Services

 1. Decentralization = (Deconcentration, Devolution, Delegation)
 2. Polyvalent = แต่ละคนทำงานได้หลายหน้าที่ ทดแทนกันได้
 3. Permanent = มีอาคารมั่นคง เปิดทำงานอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
  ไม่ใช่กางเต๊นท์ ไม่ใช่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  (Concept ของอเมริกาไม่ใช่ "Polyvalent"
  แต่เป็น "Multi Disciplinary"

  เช่น มีแพทย์, มีเภสัชกร, มีนักโภชนากร
  นักสังคมสงเคราะห์, นักกายภาพบำบัด, ... )

Quality of Care

แบงเป็น Technical กับ Functional

Technical = มี CT, MRI
Functional = Holistic, Integrated, และ Continuous
(ของ Primary Care) มีได้หลายอย่างแต่อย่างน้อยต้องมี 3 อย่างนี้

 1. Holistic (มี Empathy)
 2. Integrated (ป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ที่เดียวกันทำไปพร้อมๆกัน)
 3. Continuous (Intra episode, Inter Episode)

การประเมินศูนย์สุขภาพชุมชนในประเทศเบลเยี่ยม

วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume: 12 Number: 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2546
Title(Thai): การประเมินศูนย์สุขภาพชุมชนในประเทศเบลเยี่ยม
Author: นภดล สุชาติ
Download ได้จาก
http://pubnet.moph.go.th/techjrn/hto/vol12no2/miscellary1.pdf

miscellary1.pdf


[Back]
Make your own free website on Tripod.com