ระบบบริการและ จำนวนบุคลากรที่ทำงานใน PCU

Polyvalent team

PCU ที่เบลเยียม เรียกว่า First Line Health Services (FLHS)

ได้ไป visit พ.ศ.2541 มีบุคลากร 3 คน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจ

เป็นแพทย์เอกชน ไม่ใช่เป็นแพทย์ ที่ทำงาน รพ.จังหวัด

ไม่รวมเภสัชกร เพราะผู้ป่วยจะไปรับยาที่ร้านเภสัชกร ซึ่งจะตั้งร้านห่างออกไปไม่เกิน 50 เมตร
ไม่รวมทำฟัน เพราะทันตแพทย์จะเปิดร้านต่างหากในชุมชน

ไม่รวมเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกายภาพบำบัด เพราะจะเปิดร้านต่างหากในชุมชน
พยาบาลที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน คือ Community Nurse
ซึ่งมีทั้งรัฐและเอกชน จะไม่ใช่พยาบาลที่ทำงานใน รพ.จังหวัด
สังคมสงเคราะห์ (Social work) มีต้นสังกัดคือเทศบาล

แพทย์ตรวจคนไข้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที วันละประมาณ 15 คน
ค่าตรวจโรค 600 BEF (600 บาท) ไม่รวมค่ายา

แต่ผู้ป่วยจะไปเบิกคืนจากเทศบาลได้ 480 ฺBEF (480 บาท)
(มีระบบ Co-Payment)
ถ้าแพทย์ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ค่าตรวจโรค 720 BEF
ผู้ป่วยเบิกคืนจากเทศบาลได้ 480 ฺBEF

(ซึ่งเทศบาลก็จะมาเก็บภาษีที่แพทย์ ค่าภาษีประมาณ 50% ของเงินได้)
ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านเภสัช ต้องจ่ายค่ายาต่างหาก แต่ค่ายาจะไม่แพง
เพราะรัฐจะสนับสนุนให้ยาที่จำเป็นมีราคาไม่แพง
เภสัชจะบันทึกรายการยาที่แพทย์สั่ง ส่งไปที่สมาคมเภสัช
ซึ่งจะส่งข้อมูลให้สมาคมแพทย์อีกทีหนึ่ง

แพทยที่ FLHS เป็นแพทย์เอกชน และไม่ได้ทำงานใน รพ.ของรัฐ เปิดคลินิกเช้าถึงเย็น
ไม่มีเงินเดือนจากรัฐบาล ค่าเช่าอาคาร ค่าจ้างผู้ช่วย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า แพทย์เป็นผู้จ่าย

PCU ของ อังกฤษ

ขณะที่ไปเรียน International Coarse in Health Development
ที่เบลเยียม พ.ศ.2540-2541
ในหลักสูตร ให้ไปดูงานสาธารณสุขคือ Lotian Health Board ที่ สกอตแลนด์

นักเรียน 40 คนนั่งเรือออกจาก Rotherdam เนเทอร์แลนด์ ไปที London ก่อน
และนั่งรถบัสไป สกอตแลนด์
กลุ่มของผมมี 5 คนได้ไปดูงานที่ เมือง Grasgow โดยให้ซื้อตํ๋วรถไฟไปเอง

ตอนนั้นที่อังกฤษ เป็นระบบ GP และ GP Fund Holder
Co-Payment ตามรายการยาที่หมอสั่ง
คือรายการยาบรรทัดละ 5ปอนด์ (ปอนด์ละ 60 บาท)
คนไข้จะไม่ขอยาหลายอย่าง เพราะจะแพงกว่าไปซื้อเองแบบ Over Counter
มีไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเหมือนกัน
แต่จะเป็นหน้าที่ของ Community nurse และ Social work
ไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาล

PCU ที่อยุธยา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง

ไปดูงานเมื่อ พ.ศ.2541 มีบุคลากร 10 คน มีหลายคนเพราะต้องทำวิจัยด้วย
ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐรับเงินเดือนจากรัฐบาล
การวิจัยประกันสุขภาพ
เริ่มทำวิจัยตั้งแต่ ก่อนยุค 30 บาทรักษาทุกโรค ประมาณ 10 ปี

PCU ที่นครราชสีมา

ไปดูงานเมื่อ พ.ศ.2543 ในเขตเมือง มีบุคลากร 8 คน
ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ รับเงินเดือนจากรัฐบาล
แพทย์ 1 พยาบาล 1(2) นักวิชาการ
ทันตแพทย์ (0.5) เภสัช (0.5)
ต้องการให้แพทย์ Primary Care เป็น Expert และ
คนไข้ก็เป็น Expert ด้วยเช่นกัน (พ.ญ.รุจิรา, พ.ญ.ลลิตยา)
แพทย์มี Holistic Care มี Empathy
มีความภูมิใจในจุดเด่นของแพทย์เวชศาสตรครอบครัว
ทำงานได้หลายปี ไม่ Burn Out ง่ายๆ
กำหนด 1 ทีม 8 คน ดูแลประชากร 10,000 คน
ถ้าต้องการให้ดูแลเพื่มอีก 10,000 คน ให้เพิ่มอีก 1 ทีม


[Back]
Make your own free website on Tripod.com