สมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย


เชิญประชุม คณะทำงาน 1 มิย, 24 มิย และ 8 กค 59

FB สมาคมเวชกรรมสังคม

[ Facebook สมาคมเวชกรรมสังคม ]

ถ้าคลิกแล้ว Link ของ web มี error ช่วยแจ้งที่
Facebook สมาคมเวชกรรรมสังคม ด้วยครับ
[ Facebook สมาคมเวชกรรมสังคม ] open group
FB แบบ "groups" สมาชิกสามารถ add สมาชิกใหม่ได้ครับ

[ Facebook สมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ]
FB แบบ "pages" สำหรับประกาศข่าวของสมาคม
Facebook [ Test ] ทดสอบ post ข้อความ ภาพ วิดีโอ
เปลี่ยนเป็นใช้ Facebook แทน [ webboard ] (เดิม)

เชิญประชุม คณะทำงาน 28-29 เมษายน 2559
ห้องประชุม 1 อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวง
เอกสาร 10 หน้า Download pdf

[ Download คำสั่งแต่งตั้ง.pdf 12.8 MB ]

เชิญประชุม 19 กพ.2559

หลักเกณฑ์

เชิญส่งผลงาน (เปลี่ยนเป็น รร.เทวราช จ.น่าน)


ประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชกรรมสังคม
22 มิย 2558, 11 กค.2558

ประชุมคณะทำงาน พัฒนาเวชกรรมสังคม 9 มกราคม.2558
ประชุมคณะทำงาน พัฒนาเวชกรรมสังคม 7พย.2557
[ 2014-11-07.pdf ]


ประชุมวิชาการเวชกรรมสังคม รพศ. รพท.
22-25 กค.2557 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย
[ เชิญประชุม ตอบรับ จองห้องพัก (updated 2014-07-08) ]
[ กำหนดการประชุม ]
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชกรรมสังคม
9 มกราคม 2557 ชั้น 6 อาคาร 7 กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชกรรมสังคม
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ กระทรวงสาธารณสุข
download pdf 184 Kb

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป วันที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
(คณะกรรมการบริการ) [ Download รายงานการประชุม ]

[ กระทรวงกับการเปลี่ยนแปลง 25กค.56 ]
[ ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของ วสค...]
[ สมาคม วสค.ททท.56 ]
[ อำเภอสุขภาพดี(ท่านรองธีรพล)ปรับปรุง 8 พค 56-1 ]
click to download *.ppt

ขอเชิญคณะทำงานประชุม [ 12 กค.2556 .pdf ]
[ วาระ.pdf ] [ รายชื่อคณะทำงาน.pdf ]
Click to download *.doc
(1) ส่งผลงานวิชาการ (2) รายชื่อผู้เกษียณที่มาร่วมงาน และ
(3) รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ก่อน 30 มิย.2556 [ งานวิชาการ วสค. 2556 *.pdf ]
หนังสือเชิญประชุม [ วสค. รพศ. รพท. pdf ]
[ เวชปฏิบัติครอบครัว รพ.ชุมชน pdf ]
[ โครงการ 2556 .doc ]
[ จองห้องพัก โรงแรม ไดมอนด .doc ]
[ แบบตอบรับ รพ.สุราษฎร์ .doc ]
ก่อน 18 กค.2556
จดหมายจาก นพ.ธีรศักดิ์ ถึงพี่น้องเวชกรรมสังคม 12 มีค.2556
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชกรรมสังคม ชุดที่ 1
ที่ ห้องประชุม กระทรวง สธ. 5 มิย 2556
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชกรรมสังคม ชุดที่ 2
ที่ ห้องประชุม กระทรวง สธ. 8 พค 2556
ประชุม วันที่ 3 เมษายน 2556 (*.pdf)
[ หนังสือเชิญประชุม ]
[ วาระการประชุม ] [ รายชื่อ ]

ประชุม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
[ รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา วสค.] (*.doc)
ชุด (1) อำนวยการ (2) ระบบบริการ (3) วิชาการ
รายงานการประชุม คณะพัฒนา วสค.ชุด 3, 13 ธค.55
2012-08-22
นพ.นิทัศน์ 01.ppt
นพ.นิทัศน์ 02.ppt
นพ.นิทัศน์ 03.ppt
2012-08-21
1) pdf นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์
2) pdf ระบบส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรัง
3) pdf อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง อย.
4) pdf กฏหมาย hospital, primary Care
ข้อบังคับสมาคม วสค. somed_asso.pdf
[ รายชื่อสมาชิก member.zip ]
เรียนสมาชิกสมาคม วสค. ขอช่วยส่ง (ก่อน 15 กค. 2555)
(1) หนังสือนำส่งผลงานเด่น (2) รายชื่อสมาชิก.doc และ
(3) แบบประวัติผู้ครบเกษียณอายุราชการ 2555.doc ที่คุณนงนุช ครับ
ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฐมภูมิ
25 พฤษภาคม 2555 *.pdf (275 KB)
familydoctor_home.ppt (2012-04-04.zip) 6.5 MB
นพ.นิทัศน์ FW: from นพ.สุรยงค์

การประชุม P4P 2012-02-16 update 2012-03-02

P4P_12-02-16.doc
P4P_12-02-16.xls

ประชุมพัฒนา วสค.รายภาค จ.เพชรบูรณ์ 12-13 มค.2555
Youtube น ส ค ที่รัก (part 2)
Powerpoint จาก นพ.นิทัศน์ รายยวา
ประชุมพัฒนา วสค. รายภาค จ.หนองคาย 14 ธค.2554
[ ผลการประชุม.pdf ] [ คณะกรรมการ.pdf ]

[ P4P_Doctor.pdf ] [ P4P_Nov2011.xls ]


เอกสารเชิญประชุม 12-13 มค.2555 จ.เพชรบูรณ์
[ 2011-01-04.zip ]
จดหมายถึงเพื่อนสมาชิก
จาก นพ.ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ 1 ธค.2554

ประชุมวิชาการเวชกรรมสังคม ประจำปี 16-18 สค. 2554

ประชุมพัฒนา วสค. 10 ตค. 2554
download zip file [ P4P ชมรม รพศ รพท ]
[ คู่มือ.doc 183 หน้า ] [ ภาคผนวก.doc 135 หน้า ]
ขอเชิญส่งผลงานก่อน 30 มิย.2554 20110512A.pdf
การประชุม 20-21 มิย.2554 20110620.zip
จดหมายจาก นพ.ธีรศักดิ์ ถึงเพื่อนสมาชิก 20110225.pdf

ข่าวจาก นพ.ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
การประชุมครั้งที่ 6/2554 20110512B.pdf
ผลการประชุม 29 เมษายน 2554
ภารกิจเวชกรรมสังคม 2011-04-29.pdf
ประชุมชมรม วสค. 10-11 พ.ย.53 รพ.สุราษฎรธานี
นวก.สธ.k1-k4 [531110_k1-k4.zip]
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนา วสค 1 ต.ค. 53
2010-10-01.pdf
[ประชุมวิชาการ วสค. ประจำปี 2553] 18-20 สค.2553
หนังสือเชิญประชุมวิชาการ วสค. พ.ศ.2553
(สำเนาส่ง รพ.ทุกแห่ง) [16-06-10.zip]

ประชุม ชมรม วสค. วันที่ 31 พค.2553 [*.zip]

ข่าวถึงสมาชิกก่อตั้ง สมาคม วสค. [*.zip]
กรอบงาน คบส. วันที่ 31 พ.ค. 2553 [*.zip]

รายงานการประชุม ชมรม วสค. วันที่ 6 พ.ค. 2553 [*.pdf]
หนังสือถึง ผอก.รพ. การประชุม วสค. 6 พ.ค. 2553 [*.pdf]
[19-01-10.pdf] [18-12-09.zip] [53.zip]

[Linkto:] แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดย นพ.อมร นนทสุต
ประชุมวิชาการประจำปีเวชกรรมสังคม
[ ประชุมเวชกรรมสังคม พ.ศ.2554 ]

[ พ.ศ. 2553 ] วิชาการ 2553 (ห้องสีทราย)

[พ.ศ. 2552]   [พ.ศ. 2551]   [พ.ศ. 2550]  

[เส้นทางสุขภาพประเทศไทย]
[งานในชุมชนและงานในห้องตรวจโรค]

[10 Steps Management Interview]

nopadol33@hotmail.com

Make your own free website on Tripod.com